Intensis Güvenlik

Intensis

Güvenlik Çözümlerimiz > Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Yangın, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı zaman, can ve mal kaybına neden olabilecek büyük bir risk faktörüdür. Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri, yangın tehlikesi riski altında bulunan her yapının sahip olması gereken en önemli güvenlik sistemidir.

Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır. Yangın Algılama ve Alarm Sistem tasarımları, fiziksel koşulları, işletme kriterlerinin belirlenmesi ve diğer risk analizleri kaliteli ürün konsepti yanında tamamlayıcı bir faktördür.

İNTENSİS TEKNOLOJİ yönetmelikler çerçevesinde dünya standartlarında tüm bu kriterlere göre her binanın ihtiyaçlarına uygun doğru çözümler üretir

Ürünler hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak ürün kataloğunu indirebilirsiniz.